Nekaj spodaj izbranih primerov potrjuje v teoriji in praksi, da lahko energetsko varčna novogradnja ali sanirana hiša oziroma stanovanje učinkovito energijsko varčno funkcionira tudi brez zračenja z rekuperacijo toplote, kar se doseže z racionalizacijo kontroliranega prezračevanja. Tako se lahko v praksi racionalno doseže tudi nizkoenergijski in celo plus energijski standard gradnje, ob tem prihranjeni stroški pa se lahko porabijo za večji trajnostni energetski učinek z drugimi sredstvi, kot na primer boljša izolacija in zrakotesnost ter učinkovitejše naprave za pridobivanje energije oziroma klimatizacijo prostorov.

 

Triletna raziskava v praksi Univerze Kassel, Nemčija iz leta 2002,

je na  skupini hiš z nizko energetskim standardom zatesnjenosti in z različnimi prezračevalnimi sistemi ugotovila, da prezračevanje z rekuperacijo v praksi ne prinaša prednosti pri porabi energije pred mehanskim senzorskim prezračevanjem na bazi kontrole vlage.

UNI Kassel -Primerjava zracenja v praksi

 

Primer energetske sanacije za  plus energijsko hišo brez zračenja z rekuperacijo…

Obnova vlažne stare hiše iz petdesetih let z mehanskim  prezračevanjem  brez rekuperacije je postala prva plus energijska hiša v Lihtenštajnu. Lastnik hiše, ki je tudi energetski svetovalec je namesto rekuperacije denar vložil v druge energetske ukrepe, ki so tako  pripeljali do višjega energijskega  standarda hiše po obnovi. Primer je bil objavljen v glasilu Cipra Compact 2/2009 pod naslovom »Od skrpucala do celovite zasnove«.

Primer energetske sanacije  e+ hiša brez rekuperacije

 

Primer domače energijsko varčne NEH gradnje brez zračenja z rekuperacijo

Nizkoenergijska 180 m2 hiša na Primorskem zgrajena iz porobetona z mehanskim prezračevanjem brez rekuperacije porabi za vso energijo ca 80,- EUR mesečno, kar vključuje vso elektriko za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogrevanje sanitarne vode (TČ zrak/voda), razsvetljavo, napajanje vseh aparatov in kuhanje.

NEH brez rekuperacije,180 m2 -vsa energija za €80,- mesečno

 

Raziskava porabe energije NEH uglednega nemškega referenčnega inštituta za gradbeno fiziko Fraunhofer (IBF Fraunhofer) iz leta 2008

je pokazala, da centralno prezračevanje z rekuperacijo nima finančnih in znatnih energetskih prednosti pred prezračevanjem s kontrolo vlage celo v nizkoenergijskih pogojih zrakotesnosti stanovanj.  Raziskava v praksi je potrdila teoretične izračune, ki pokažejo, da je mehansko prezračevanje s kontrolo vlage zaradi racionalizacije zračenja pri porabi primarne energije enakovredno prezračevanju z 80% rekuperacijo toplote, investicija pa cenejša. Racionalnost uporabe prezračevanja z rekuperacijo je odvisna od cene in dodatnih zahtev prezračevanja. Povzetek raziskave inštituta Fraunhofer IBP si lahko preberete tukaj.

 

Za več informacij v zvezi z možnostmi, prednostmi in stroškovno racionalnostjo vašim potrebam prilagojenega varčnega prezračevanja z kontrolo vlage, kakor tudi o vgradnji in nakupu ter varčevanju z energijo se obrnite na nas. Dodatna pojasnila in  informacije pa lahko najdete tudi na naših spletnih straneh.