SLAB ZRAK V PROSTORIH…negativen vpliv na zdravje,…

slab zrak v prostorihV pogojih sodobnih zrakotesnih energetsko varčnih zgradb se pojavi problem zračenja in nevarnost tako imenovanega »sindroma bolne zgradbe«, kar v bistvu pomeni  zdravju nevarne bivalne pogoje in posledično poslabšano zdravje stanovalcev zaradi nezadostnega zračenja. Pogosto je za to  dovolj že vgradnja novejših zrakotesnih oken ob nezadostnem prezračevanju.

V stanovanju se lahko v primeru nezadostnega prezračevanje po nepotrebnem nabirajo neželene koncentracije plinov in prahu v obliki za oko nevidnih majhnih delcev ki uhajajo iz materialov, ki se nahajajo v stanovanju in od katerih se mnogi strupeni zato vztrajno nabirajo v organizmu in povzročajo ali pospešujejo bolezni, kar je še posebej škodljivo za otroke, starejše in bolnike. Večja pa je lahko tudi koncentracija zdravju škodljivih bakterij, virusov, pršic, itd, ki najdejo ugodno okolje v prekomerno vlažnem zraku.

Mnogi stanovalci se ne tudi zavedajo količine zdravju nevarnih snovi v zraku stanovanja. Z stalnim mehanskim zračenjem najbolj primerno zmanjšamo in odstranimo   koncentracije  teh snovi v zraku stanovanja, kar je še posebej pomembno v novih stanovanjskih prostorih, z novim pohištvom, talnimi oblogami, svežimi laki in barvami, itd. Tudi v starejših stanovanjih se pogosto nahajajo obrabljeni zdravju nevarni materiali.

Potencialno nevarne snovi v zraku stanovanja uhajajo v obliki delcev in še posebej nevarnih majhnih mikronskih in nanodelcev ter plinov iz materialov pohištva, talnih oblog in drugih umetnih materialov v stanovanju, ki se oprimejo tudi prahu, ki kroži v zraku stanovanja.

Načeloma so najpogosteje obremenilni respiratorni delci velikosti od ca. 0,1 do 3 mikrona, kateri v največjem obsegu zaidejo v pljuča in se v njih najbolj obremenilno zadržujejo. Zelo nevarni pa so tudi majhni nanodelci velikosti pod 0,1 mikrona, oziroma pod 100 nanometra (nm) saj prodrejo v pljučne mešičke (70 nm) in celo v celično jedro (30 nm).

Tako je zrak v sodobnih energetsko varčnih zrakotesnih bivalnih  prostorov (in urbanih ali industrializiranih in tudi kmetijskih okoljih) lahko nekaj desetkrat bolj onesnažen v primerjavi z zunanjim in čistim zrakom v naravi. Raznovrstnost različnih kemikalij v teh delcih pa se šteje v več stotinah. Na tak način, na primer uhajajo med drugim, v zrak stanovanjskih prostorov razne strupene snovi, ki se dolgo časa izločajo iz raznih barv, zaščitnih lakov, lepil, vezanih plošč (iveric), čistil, itd. Pogoste so na primer hlapne organske spojine VOC, -formaldehid, pentaclorfenol, benzoli, akrilati, vinilkloridi iz plastičnih materialov, zaviralci gorenja (PBDE) dodani umetnim masam talnih oblog, preprog  in pohištva, katerih koncentracija je v več raziskavah pokazala škodljivo povišano prisotnost v organizmih ljudi, draženje sluznice, itd. Dodatno se škodljive snovi v zrak stanovanj vnašajo z kemičnimi čistili in raznimi aerosoli sprejev, oddaja pa ga tudi gorenje sveč in razne umetne pa tudi naravne (dišeče kadilne palčke) dišave.

V mnogih, predvsem starejših stanovanjih pa je prisoten še izjemno škodljiv azbest, katerega delce vdihavamo.  Azbest ni prisoten le na strehah temveč v raznih materialih v stanovanju, kot na primer v izolacijah, pečeh, vinilnih ploščah, barvah, itd.

Tudi vsi premikajoči se deli gospodinjskih strojčkov, sesalnikov, sušilnikov za lase itd.  prispevajo svoj delež k onesnaženosti zraka in posredno tudi hrane z emitiranjem škodljivih majhnih nanodelcev raznih materijalov. Prav tako izločajo takšne delce, na primer, gorenje, plameni sveče in razne dišave. Sesanje s sesalcem brez ustreznega posebno finega filtra pa dodatno povzroča dvig majhnih mikro in nanodelcev v  zrak  s čimer povečujemo delež nanodelcev v primerjavi z relativno manj nevarnimi večjimi delci (večji delci do neke mere zmanjšujejo količino nano delcev na katere se le ti vežejo). Kot boljši način čiščenja  se priporoča mokro čiščenje ali sesalci z fino filtracijo in seveda primerno prezračevanje.

Prevelike koncentracije nanodelcev znotraj celice makrofaga pa izzovejo tudi njeno smrt.

Veliki delci z velikostjo več, kot 100 nanometrov se ustavijo v zgornjih dihalih, medtem, ko delci, manjši od 50 nanometrov, dosežejo območje malih sapnic in pljučnih mešičkov, od koder lahko neposredno pridejo v krvni obtok, ki jih potem raznese po vsem telesu. Nekatere nanodelce tako tudi zaužijemo, a ti dokaj hitro pridejo v stik s slino in želodčno sluznico ter jih telo praviloma lažje izloči kot tiste, ki se z vdihavanjem naberejo v pljučih in niso biološko razgradljivi. Vedno pa obstaja možnost, da ti zaužiti delci pridejo v krvni obtok in jih potem raznese povsem telesu. Nabirajo se predvsem v bezgavkah.

Majhni prašni delci imajo znanstveno potrjen škodljiv kratkoročen in dolgoročen vpliv na zdravje predvsem pa so obremenjene dihalne poti pa tudi srčno-žilni sistem, živčevje in zdravje nasploh saj povzročajo in obremenilno vplivajo na mnoge bolezni ter prezgodnjo umrljivost.

Povišana koncentracija izdihanega ogljikovega dioksida – CO2 pa povzroča slab »zatohel« zrak, slabo počutje, utrujenost in slabo spanje v premalo prezračenih sobah ter zmanjšano možnost koncentracije. Prav tako prispevajo k slabemu počutju razne neprijetne vonjave in vlaga.

Vrednost maksimalne dopustne koncentracije CO2 v zraku je 0,1% za kar je  potrebno minimalno od 15 do 20m3 ali 30 m3 ali več zraka na osebo vsako uro (odvisno od velikosti prostora in aktivnosti), kar se v praksi pogosto prekoračuje še posebej v spalnih prostorih v času spanja. Enaka količina izmenjave zraka pa odpravlja tudi neželene vonjave in pojav vlage v sobah. V kuhinji in sanitarijah pa je potrebno omogočiti  izbiro večje izmenjave zraka glede na uporabo prostorov. 

Problem je lahko tudi radioaktiven žlahtni plin radon, ki je brez vonja in okusa. Radon izhaja iz samih tal, oddajajo pa ga lahko tudi materiali iz katerih je objekt sezidan, kot so opeka, mavec pa tudi naravni kamen in glina, itd., tako, da tudi gradnja z naravnimi materiali ne obvaruje pred radonom. Ocena je, da radon prispeva približno 50% naravnega radioaktivnega sevanja, ki ga prejmejo ljudje. To obsevanje je takoj za aktivnim in pasivnim kajenjem eden izmed  pogostih vzrokov pljučnega raka. Smrti zaradi pljučnega raka katerih vzrok je  radon navaja tudi poročilo WHO – Svetovne zdravstvene organizacije pri OZN.

Sam plin radon sicer izdihamo vendar pljuča prefiltrirajo kovine vezane na prašne delce, ki so njegovi razpadni produkti. Ti se v zraku zadržujejo, kot aerosoli, ki se jih vdihava in se potem nabirajo na stenah dihalnih poti, kjer se nadalje radioaktivno razpadajo vse do dolgoživega svinčevega izotopa Pb-210, pri čemer se sprošča visoka energija sevanja, ki poškoduje pljučno tkivo. Na odprtem se radon hitro razredči, v pogojih sodobnih zrakotesnih stanovanj pa lahko hitro nastanejo škodljive koncentracije predvsem v zimskem času, ko so stanovanja bolj zaprta. Sam obseg emisij radona pa je odvisen od strukture tal in v stanovanje vgrajenih materialov, ki ga oddajajo.

Tako se na primer škodljiva koncentracija radona ob  odsotnosti zračenja lahko ponovno vzpostavi v 12 urah po okenskem zračenju ali še prej ob večji koncentraciji in pomanjkljivem zračenju. Zato se za preprečevanje posledic pojava radona za primernejše izkažejo prisilni mehanski sistemi konstantnega prezračevanja.

Poseben problem je tudi kajenje in pasivno kajenje sostanovalcev kadilcev, ki vdihavajo cigaretni dim. Tako kajenjem kot tudi razne oblike posrednega pasivnega kajenja povzroča respiratorne infekcije in astmo pri otrocih, pri odraslih pa pljučni rak in srčno-žilna obolenja. Z primernim stalnim mehanskim zračenjem preprečimo širjenje dima po stanovanju in hitreje zmanjšamo koncentracijo le tega v zraku. Možno je tudi prezračevanje samo posameznih prostorov.

Mehansko prezračevanje stanovanj je preverjeno racionalna, učinkovita in energetsko varčna ekološka rešitev za probleme, ki jih povzroča neprimeren zrak v stanovanju in ostali faktorji neprimerne prezračenosti !

Za več informacij v zvezi z možnostmi, prednostmi in stroškovno racionalnostjo vašim potrebam prilagojenega varčnega prezračevanja za kontrolo vlage, kakor tudi o vgradnji in nakupu ter varčevanju z energijo se obrnite na nas. Sistem zračenja izvajamo z izbranimi kvalitetnimi prezračevalnimi enotami priznanih EU proizvajalcev. Dodatna pojasnila in informacije pa lahko najdete tudi na naši spletni strani.

Viri: ARSO, WHO, Nanodelci in nanovarnost: Dr. Maja Remškar/Ministrstvo za zdravje RS
Razmnoževanje in kopiranje tega zapisa delno ali v celoti v komercialne namene ni dovoljeno