Zračenje  v  stanovanjskih prostorih
Vlaga, plesen,  zdrav zrak in racionalno varčno zračenje

zracenje_v_stenovanjuPri sodobnih zatesnjenih novogradnjah in obnovah se pogosto pojavlja problem pomanjkljivega zračenja in s tem povezana prekomerna vlaga in plesen ter nezdrav zrak. Zato stroka priporoča ustrezno mehansko prezračevanje. Pri tem je potrebno najprej preveriti ali ni vzrok za vlago tudi nezadostna izolacija ali pa je potrebna celo sanacija zidu zaradi neprimerne hidroizolacije. V kolikor so zidovi zdravi in je vlaga  še vedno prisotna gre za kondezno vlago, ki nastane zaradi nezadostnega zračenja. Problem vlage se pojavlja predvsem v hladnejšem času  kurilne sezone, lahko pa je prisoten vse leto.

Primerno okensko zračenje je zračenje vsako uro do dve z nekaj minutnim prepihom, kar pa je težko izvajati v nočnem času in času odsotnosti stanovalcev. zracenje_v_stenovanju_2Ob  tem je v nočnem času in času odsotnosti stanovalcev pogosto temperatura v stanovanjih nižja in zaradi tega ohlajajoč zrak oddaja vlago na najhladnejše površine (rosi), najpogosteje na okna in zidove. V času prisotnosti stanovalcev pa se vlaga povečuje zaradi aktivnosti stanovalcev (oddajanje vlage z dihanjem, potenjem, kuhanjem, tuširanjem, sušenjem perila). V kolikor pa so okna stalno ali prepogosto odprta oziroma priprta se pojavijo prevelike izgube energije, problem pa je lahko tudi hrup iz zunanjosti. Dodatno se v zatesnjenih prostorih pojavi problem slabega zraka zaradi manjše koncentracije kisika na račun previsoke stopnje izdihanega ogljikovega dioksida in problem onesnaženja z previsoko vsebnostjo majhnih zdravju škodljivih delcev in drugih snovi v zraku, ki lahko izhajajo tudi iz materialov v stanovanju.

Zato je priporočljivo mehansko zračenje, kjer ustrezni ventilatorji oziroma prezračevalne enote skrbijo za potrebno izmenjavo zraka, ki pa se mora zaradi varčevanja in kvalitete zraka prilagajati glede na prisotnost in potrebe ter navade stanovalcev. zracenje_v_stenovanju_3Takšno zračenje omogoča tudi filtriranje onesnaženega zunanjega zraka in zaščito pred prepihom in hrupom iz okolice. V zadnjem času so pri nas precej promovirani in tako rekoč »predpisani« sistemi prezračevanja z rekuperacijo, ki pa kljub vračanju toplote zaradi visoke cene in višjih stroškov vgradnje in obratovanja ter dodatnih izgub v objektih, ki ne dosegajo izolacijskih standardom pasivne gradnje (pasivna hiša)  niso najracionalnejša izbira sistema prezračevanja. Pri tem se navajajo visoki izkoristki vračanja toplote rekuperatorjev  čemur pa se je v praksi mogoče le približati samo v pasivnih standardih zrakotesnosti stavb. Ob tem pa do nadaljnega še vedno ostaja odprto vprašanje racionalnosti investicije zaradi previsokih stroškov (previsoke nabavne cene) glede na dosežene prihranke.

Tako se lahko primerno prezračenost z ugodnim razmerjem med investicijo in porabo energije v praksi doseže v povprečno zatesnjeni ali NEH gradnji tudi s senzorsko vodenim prezračevanjem brez rekuperacije – najprimerneje na bazi kontrole vlage. zracenje_v_stenovanju_4Raziskave uglednih neodvisnih inštitucij so pokazale, da takšno zračenje praktično ne zaostaja znatno za rekuperacijo pri skupnih stroških porabe energije za ogrevanje v NEH ali gradnjah z nižjim, oziroma povprečno dobrim standardom zrakotesnosti. Pri porabi primarne energije pa se lahko izkaže celo boljše od 80% rekuperacije v kolikor je vir elektrike obnovljiva energija. Vzrok za to so predvsem izgube zaradi nepopolne zrakotesnosti zgradb (Vir: raziskave vrhunskega Fraunhofer inštituta za gradbeno fiziko in Univerze Kassel, Nemčija).

V praksi se, kot najbolj tehnično in stroškovno racionalen za vgradnjo in obratovanje izkaže, kot učinkovit kompromis sistem senzorskega decentralnega prezračevanja z kontrolo zračne vlage brez sistema razvodov prezračevalnih cevi po prostorih. Možna je tudi izvedba brez vertikalnih prezračevalnih jaškov z izvedbo odzračevalnih odprtin za ventilatorje na zunanji zid. Zrak se dovaja preko zidnih ali okenskih zračnikov. Takšna izvedba zračenja je primerna tako za novogradnje, kot še posebej za sanacije saj omogoča enostavno vgradnjo v katerikoli gradbeni fazi brez večjih posegov in dodatnih stroškov.

zracenje_v_stenovanju_5

Decentralno  prezračevanje s  kontrolo vlage  predstavlja  do  nadaljnega racionalno izbiro zračenja z dokazano zelo  ugodnim  razmerjem   med   investicijo  in  stroški  delovanja  ter  porabe  energije  v  stanovanjskih  gradnjah.

prezračevanje
prezračevanje 2

Za več informacij v zvezi z možnostmi, prednostmi in stroškovno racionalnostjo vašim potrebam prilagojenega varčnega prezračevanja za kontrolo vlage, kakor tudi o vgradnji in nakupu ter varčevanju z energijo se obrnite na nas. Sistem zračenja izvajamo z izbranimi kvalitetnimi prezračevalnimi enotami priznanih EU proizvajalcev. Dodatna pojasnila in  informacije pa lahko najdete tudi na naših spletnih straneh.

Razmnoževanje in kopiranje tega zapisa delno ali v celoti v komercialne namene ni dovoljeno !