Energijsko varčne gradnje z zračenjem brez rekuperacije

Nekaj spodaj izbranih primerov potrjuje v teoriji in praksi, da lahko energetsko varčna novogradnja ali sanirana hiša oziroma stanovanje učinkovito energijsko varčno funkcionira tudi brez zračenja z rekuperacijo toplote, kar se doseže z racionalizacijo kontroliranega prezračevanja. Tako se lahko v praksi racionalno doseže tudi nizkoenergijski in celo plus energijski standard gradnje, ob tem prihranjena sredstva se lahko porabijo za večji trajnostni energetski učinek z drugimi sredstvi, kot na primer boljša izolacija in zrakotesnost ter učinkovitejše naprave za pridobivanje energije oziroma klimatizacijo prostorov…